Em như cục cứt trôi sông,Anh như con chó đứng trông trên bờ.Mây trôi nước chảy hững hờ,Cứt trôi chó chạy bao giờ gặp nhau ?Anh như con đực chạy rông,Còn em mèo cái chổng mông lên gào.Anh đừng nói chuyện tào lao,Má anh hồi trước ồn ào hơn em !Em như cục cứt trôi sông,Anh như con chó ngồi trông trên bờ.Đừng trách anh dại anh khờ,Cha em ngày trước cũng chờ như anh.Em là con gái nhà nông,Sáng nào em cũng chổng mông cọ lờ.Một tay nắm- một tay sờ,Xoa xoa vuốt vuốt bên bờ ruộng trơn.Em như cục cứt trôi sông,Anh như con chó chạy rông trên bờ.Cứt ơi sao cứ hững hờ,Để cho con chó nằm chờ cứt trôi.Em như cục cứt trôi sông,Anh như con chó đứng trông trên bờ.Ước chi cứt dạt vào bờ,Để cho con chó hết chờ hết mong.
                                            Phạm Duy                          

Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Mây trôi nước chảy hững hờ,
Cứt trôi chó chạy bao giờ gặp nhau ?
Anh như con đực chạy rông,
Còn em mèo cái chổng mông lên gào.
Anh đừng nói chuyện tào lao,
Má anh hồi trước ồn ào hơn em !
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó ngồi trông trên bờ.
Đừng trách anh dại anh khờ,
Cha em ngày trước cũng chờ như anh.
Em là con gái nhà nông,
Sáng nào em cũng chổng mông cọ lờ.
Một tay nắm- một tay sờ,
Xoa xoa vuốt vuốt bên bờ ruộng trơn.
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó chạy rông trên bờ.
Cứt ơi sao cứ hững hờ,
Để cho con chó nằm chờ cứt trôi.
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Ước chi cứt dạt vào bờ,
Để cho con chó hết chờ hết mong.

                                            Phạm Duy